AQVA XL vaihtosuodatinpaketti -  rauta, mangaani
AQ3XL-MF1-FE-IRON-V
239,00 €
AQVA XL vaihtosuodatinpaketti - rikkivety, rauta
AQ3XL-MF1-IRON-CAT-V
249,00 €
AQVA XL vaihtosuodatinpaketti - rauta, mangaani
AQ3XL-MF1-IRON-MAX-V
289,00 €
AQVA XL vaihtosuodatinpaketti - humus, haju, maku
AQ3XL-MF1-MAX-KDF-V
259,00 €
AQVA XL vaihtosuodatinpaketti - bakteerit, humus
AQ3XL-MF1-MAX-UF01-V
264,00 €