HUOMIO UUSI OSOITE

Puusepänkatu 2D, 00880 Helsinki

tummansinine hana ikoni

Kaivoveden suodattaminen puhtaaksi

Onko kaivovedessä outoa hajua tai sameaa väriä? Pääseekö kaivoon merivettä ja kiintoaineita? Tai löytyikö vesianalyysissa epäpuhtauksia kaivovedestä? AQVAn valikoimasta löydät ratkaisun kaivoveden laadun kohentamiseen tai veden puhdistamiseen, on kyse sitten rengas- tai porakaivosta. Eri kaivoissa on erityyppiset ongelmat, mutta valikoimaamme kuuluvat vaihtoehdot aina humuspitoisuuden vähentämisestä raudan pois suodattamiseen. Kaivovesi voidaan suodattaa pesu- eli käyttövedeksi tai juomavedeksi tai molempiin tarpeiisiin.

Onko toiveissa suodattaa vesi muualta kuin kaivosta? Tutustu järviveden suodattamiseen tai meriveden suodattamiseen!

Miksi kaivovesi voi vaatia suodattamista?

Tipat ikoni

Veden haju, maku tai väri

Kaivovedessä on voitu havaita epämiellyttävää makua, hajua tai väriä. Tunkkainen maku voi johtua esimerkiksi rikkivedystä, mikrobikasvustosta tai humuksesta, joka voi päätyä kaivoon sulamisvesien kautta. Kellertävä väri voi syntyä raudasta, mangaanista tai humuksesta.

Tipat ikoni

Terveydelle haitalliset yhdisteet

Kaivovesissä voi esiintyä terveydelle haitallisia yhdisteitä, jotka voivat olla hajuttomia- ja mauttomia. Yleisiä haitallisia yhdisteitä ovat esimerkiksi maa- ja ulosteperäiset bakteerit, uraani, radon sekä arseeni. Epäpuhtauspitoisuudet voivat olla myös suosituksia korkeammat.

vesitipat ikoni

Kojeiden ja putkistojen vaurioituminen

Kaivoveteen voi olla liuennut yhdisteitä tai se voi sisältää ominaisuuksia, jotka vaurioittavat vesikojeita ja putkistoja. Tällaisia yhdisteitä ja ominaisuuksia ovat esimerkiksi kloridi eli suola, kalkki, rauta sekä liian alhainen pH.

AQVA vesianalyysi paketti järvimaisemassa

Kaivovedestä tehdään ensin vesianalyysi

Kaivoveden ollessa peräisin maaperään imeytyneestä sade- ja sulamisvedestä tai pohjavedestä, sen laatu vaihtelee maaperän ominaisuuksien mukaan. Kaivovedessä voikin esiintyä useita erilaisia epäpuhtauksia, joihin tarvitaan erityyppisiä suodattimia. On tärkeää, että ennen kaivoveden suodattamiseen tarkoitetun laitteen hankkimista tehdään tarpeeksi kattava vesianalyysi.

Myös silloin kun on tehty uusi kaivo, on hyvä tutkia veden laatu kattavalla analyysilla. Vaikka aistinvaraisesti kaikki vaikuttaisi olevan kunnossa, kaikkia haitallisia aineita ja bakteereita ei voida havaita ilman laboratoriotutkimusta, minkä takia veden tutkiminen on tärkeää. Veden laatua tulee myös seurata, sillä kaivoveden laatu voi vaihdella sulamis- ja sadevesien sekä käyttömäärien mukaan. Suosittelemme tekemään seuranta-analyysin 2-3 vuoden välein. 

Sopiva kaivovesianalyysi riippuu kaivon tyypistä (pora- tai rengaskaivo) ja veden käyttötarkoituksesta, esimerkiksi käytetäänkö vettä juomavetenä. Jos kaivon vettä ei ole aiemmin tutkittu ollenkaan, on porakaivolle suositeltavaa teettää laaja vesianalyysi tai extralaaja vesianalyysi. Rengaskaivoille suosittelemme Kaivovesianalyysi + bakteerit -pakettia. Vesianalyysin tulokset voit täyttää kätevään suodatinhakukoneeseemme, joka kertoo oikean tekniikan ja suodatinlaitteen kokoluokan, minkä jälkeen vesiasiantuntijamme vahvistaa suodatintyypin.

Ikoni aallot

Tuotetyypit kaivoveden suodattamiseen

Linjasuodattimet

Edullinen hankintahinta

Ei käytä sähköä

Sopii useille eri tyyppisille epäpuhtauksille

Helppo asentaa ja käyttää

Väliviiva

Massasuodattimet

Sopii suurillekin epäpuhtausmäärille tai suurille käyttömäärille

Tehokas tiettyihin epäpuhtauksiin, kuten raudalle

Edullinen käyttö

Väliviiva

Käänteisosmoosi

Ehdottomasti tasalaatuisin ja toimintavarmin

Käyttökustannukset kohtuuhintaiset

Suodattaa kaikkia epäpuhtaustyyppejä
(pl. kaasumaiset, jotka poistetaan esisuodattimilla.)

Ikoni aallot

Millaisen laitteen tarvitsen kaivoveden suodattamiseen?

Kaivoveden suodattamiseen sopivat laitteet voidaan jaoitella käyttötarkoituksen mukaisesti. Lisäksi suodatinlaitteen valintaan vaikuttaa tehdyn vesianalyysin tulokset eli kaivovedestä löytyneet epäpuhtaudet, vesipisteiden tyypit ja määrä, käyttäjien tavanomainen määrä sekä kiinteistön käyttötapa. Kaivovesi voidaan esimerkiksi puhdistaa käänteisosmoosilla täysin kirkkaaksi ja juomakelpoiseksi, riippumatta siitä mitä vedessä on. Toisaalta vedestä voidaan suodattaa myös esimerkiksi pelkkää rautaa ja mangaania linjasuodattimien avulla. Vaihtoehtoja löytyy siis laidasta laitaan.

Käyttöveden suodattaminen

Kaivoveden suodattaminen käyttövedeksi voidaan toteuttaa muutamilla eri ratkaisuilla. Jos vesianalyysin perusteella todetaan vedessä todetaan olevan suuria määriä veden väriin vaikuttavia epäpuhtauksia tai käyttömäärät ovat suuria, on todennäköisesti massasuodatin järkevin ratkaisu. Esimerkiksi omakotitalossa, jossa asuu useampi henkilö, on massasuodatin monesti järkevä ratkaisu. Linjasuodattimet koostuvat useamman suodattimen yhdistelmästä, johon on valittu kyseiselle kaivovedelle sopivat suodattimet. Toisinaan voi riittää jopa yksittäinen suodatin, kun suodatettava epäpuhtaus tunnetaan täsmällisesti. Linjasuodattimilla voidaan suodattaa kaivovedestä esimerkiksi rautaa, rikkivedyn hajua, humusta ja bakteereja. Linjasuodatinyhdistelmät sopivat kaivovedelle, kun käyttömäärät ovat kohtuullisia, kuten mökkikäytössä tai silloin kun epäpuhtauspitoisuudet eivät ole liian suuria.

Käänteisosmoosilaite on järkevin valinta, kun halutaan suodattaa vaikeat epäpuhtaudet ja suuria määriä. Käänteisosmoosi on tehokkain ratkaisu, sillä se tekee vedestä aina kirkasta, puhdasta ja juomakelpoista. Käänteisosmoosilaite on usein paras ratkaisu kaivovedelle, kun halutaan suodattaa käyttöveden lisäksi juomavesi. 

kaivoveden laitteiston asentaminen kun halutaan pelkkä käyttövesi

Asentaminen painesäiliön jälkeen ennen jakotukkia

Juomaveden suodattaminen

Jos halutaan suodattaa kaivovesi juoma- ja ruokakäyttöön sopivaksi, yleisesti ottaen käänteisosmoosilaite on fiksuin valinta. Kaivovesi käytössä muut ratkaisut nousevat käyttökuluiltaan monesti kalliimmiksi eivätkä pysty tarjoamaan yhtä varmaa lopputulosta juomaveden osalta. Käänteisosmoosilaite on kuluttajakäyttöön tarkoitetuista vedensuodattimista tehokkain, sillä sen läpi pääsee vain puhdas vesimolekyyli, ja eäpuhtaudet huuhtoutuvat pois. Käänteisosmoosi suodattaa kaikkia epäpuhtaustyyppejä, lukuunottamatta kaasumaisia, kuten radon tai rikkivety. Nämä poistetaan laitteeseen sisältyvien esisuodattimien avulla. Tutustu tarkemmin käänteisosmoosiin. Juomaveden suodattamiseen sopivia käänteisosmoosilaitteita on eri kokoisia, pienin mallimme AQVA Smart EVO mahtuu asennettavaksi tiskialtaan alla olevaan tilaan. 

Valikoimastamme löydät myös hanaan liitettävän suodattimen. AQVA DUO pöytäsuodatin on kuitenkin tarkoitettu ensisijaisesti kunnallisveden suodattamiseen, ja kaivovedelle se sopii laadun kohentajaksi tai vesianalyysin perusteella vesiasiantuntijan suosittelemaksi ratkaisuksi.

Juomavesisuodattimen asennus käyttöpisteen yhteyteen

Asentaminen käyttöpisteen yhteyteen

Juoma- ja käyttöveden suodattaminen

Kun halutaan suodattaa sekä juomavesi että käyttövesi, on ratkaisuna joko käänteisosmoosilaite tai linjasuodattimet ja käänteisosmoosilaite. Käänteisosmoosilaitteen ja linjasuodattimien yhdistelmä valitaan esimerkiksi mökkikäyttöön, kun käyttöveden laatua halutaan kohentaa ja käyttömäärät pysyvät maltillisempina. Käänteisosmoosilaitteen ja linjasuodattimien yhdistelmällä saa puhdistetun, juomakelpoisen veden yhdelle vesipisteelle ja linjasuodattimien koosta riippuen, kohennetun käyttöveden 1-4 vesipisteelle. Kaivovesi, jonka laatua on kohennettu sopii esimerkiksi pyykinpesuun, pesuvedeksi ja saunapataan. Käänteisosmoosilaitteen ja linjasuodattimen yhdistelmä on siis hyvä valinta kaivovedelle, jos epäpuhtauksien määrä on maltillinen.

Toinen vaihtoehto on käänteisosmoosilaitteisto, jolla suodatetaan kaikki juoma- sekä käyttövesi täysin puhtaaksi, kirkkaaksi ja juomakelpoiseksi. Vaikeisiin epäpuhtauksiin ja suurille käyttömäärille, käänteisosmoosi on paras ratkaisu. Käänteisosmoosilaitteita löytyy juomaveden suodattamisesta koko talouden vesien puhdistamiseen, vuoden ympäri. Tutustu käänteisosmoosilaitteisiin.

kaivovesilaitteiston asennus kun halutaan suodattaa juoma- ja käyttövesi

Asennus sekä käyttöpisteen yhteyteen että ennen jakotukkia

vesilasi mökkimaisemassa koivunoksien edessä pystyssä


Kaivoveden suodattamista voidaan tarvita niin mökeillä kuin asuinkiinteistöilläkin

Aallot ikoni

Jokainen kaivo on yksilö riippuen sijainnista ja siitä, kuinka paljon siinä olevaa vettä käytetään. Usein varsinkin mökkikaivojen veden laatu vaihtelee enemmän kuin jatkuvassa käytössä olevien kaivojen. Yleisimmin laatuhaasteet liittyvät vähäiseen veden kiertoon, vuodenajoista johtuviin pohjaveden tasojen vaihteluihin, kaivon rakenteiden ikään tai kuntoon.

Kaivoveden suodattaminen onkin usein järkevää mökeillä, mutta myös kodin kaivon veden laatu ja suodatustarve on hyvä ajoittain tarkistaa. Kotikaivosta vettä nautitaan paljon ja päivittäin, minkä vuoksi on tärkeää ettei kaivovesi sisällä terveydelle haitallisia epäpuhtauksia tai yhdisteitä. Huonolaatuinen vesi voi vaikuttaa terveyden lisäksi vesikalusteisiin ja esimerkiksi vettä käyttävien kodinkoneiden toimintaan. Myös tehtäessä täysin uusi kaivo, kannattaa tutkia vedenlaatu epäpuhtauksien varalta.

Smart EVO käänteisosmoosilaite kaivoveden puhdistamiseen

AQVA Smart EVO -käänteisosmoosilaite sopii erinomaisesti juoma- ja ruokaveden puhdistamiseen. Kokoonsa nähden yksi markkinoiden tehokkaimpia laitteita.

AQVA Smart EVO, juoma- ja ruokaveden puhdistamiseen 32L/h, 1,5 L säiliöllä

239,00 €

Tutustu

AQVA DUO pöytäsuodatin kaivovedelle

Helposti hanaan liitettävä pöytäsuodatin, joka puhdistaa juomavedestä yleisimmät kaivoveden epäpuhtaudet.

AQVA DUO pöytäsuodatin. Suosittelemme käyttämään DUO:a vain kaivoveden kohtentajana tai vesianalyysin perusteella suositeltuna.

199,90 €

Tutustu

AQVA SAIMAA käänteisosmoosilaite kaivoveden puhdistamiseen

AQVA SAIMAA käänteisosmoosipaketti juoma- ja käyttöveden puhdistamiseen. Riittää kattamaan keskimääräisen suomalaisen perheen vedenkulutuksen.

Käänteisosmoosilaitekokonaisuus, joka tuottaa kaivo- tai järvivedestä vuorokaudessa 960 - 2520 litraa puhdasta vettä. Helppo käyttö ja ylläpito.

2750,00 €

Tutustu

AQVA AHTI L -käänteisosmoosilaitteisto kaivoveden suodattamiseen

AQVA AHTI L -käänteisosmoosipaketti, juoma- ja käyttöveden puhdistamiseen, 300 L/h

Tehokkain tapa juoma- ja käyttöveden puhdistamiseen, sopii suuremmallekin kulutukselle. AHTI käänteisosmoosilaitteesta löytyy myös M ja XL-koko.

4995,00 €

Tutustu

AQVA monitoimisuodatinlaite

AQVA monitoimisuodatinlaitteella suodatat kaivovedestä raudan, mangaanin ja kalkin. Laite sopii käyttöveden suodattamiseen.

AQVA monitoimisuodatinlaite M raudalle, mangaanille ja kalkille. Erinomainen suurille epäpuhtausmäärille. 

1499,00 €

Tutustu

AQVA suodatinyhdistelmä rauta ja humus, kaivoveden laadun kohentamiseksi

AQVA XL suodatinyhdistelmä - rauta, humus käyttöveden laadun kohentamiseen.

Tällä suodatinyhdistelmällä voit kohentaa kaivoveden laatua tai suodattaa veden juomakelpoiseksi, riippuen epäpuhtaustyypistä ja - määristä.

640,00 €

Tutustu

Kannattaako valita kaivon tekeminen vai vedensuodattaminen?

Aallot ikoni

Eikö mökillä tai kiinteistöllä ole vielä kaivoa, mutta pohdit sen tekemistä? Monesti voi olla kannattavaa valita vedensuodattaminen porakaivon sijaan, jos kiinteistön lähellä on meri, järvi, joki tai lampi. Porakaivon kustannukset ovat tyypillisesti 10 000- 20 000 euroa, eikä takuuta vedenlaadusta voida antaa. Kaivoon voi päästä ympäristöstä riippuen esimerkiksi bakteereita, suolaa tai kiintoaineita. Tämä tarkoittaa sitä, että kaivon vesi voi vaatia jokatapauksessa suodattamisen. Käänteisosmoosilaitteistolla saa niin meri- kuin järvivedestä kaikin puolin puhdasta, ja vuosittaiset käyttökustannukset liittyvät tyypillisesti vain suodattimien vaihtoon.

Usein kysytyt kysymykset

Aallot ikoni

Mitkä ovat kaivoveden suodattamisen vuotuiset käyttökustannukset?

Käyttökustannuksiin vaikuttaa epäpuhtausmäärät, jotka määrittävät suodattimen tyypin sekä kulutusmäärät, joihin vaikuttaa eniten kiinteistöä käyttävien henkilöiden määrä.

Esimerkiksi mökkikäytössä suosituimpien linjasuodattimien suodattimia vaihdetaan tyypillisesti kerran vuodessa, jolloin käyttökustannukset vaihtelevat tavallisesti 100 - 400 euron välillä. Kun vedessä on suuria määriä epäpuhtauksia tai käyttö on suurta, kuten ympärivuotisessa omakotitaloasumisessa, voi käytössä olla massasuodatin. Tällöin nelihenkisen perheen käyttökustannukset elvytyssuolan lisäämisestä ovat typpillisesti 150 euron luokkaa.

Jos kyseessä on erittäin vaikea vesi tai vesi halutaan suodattaa kaikilta osin täysin puhtaaksi, valitaan käänteisosmoosilaitteisto, kuten AQVA AHTI. Käänteisosmoosilaitteen käyttökustannukset riippuvat pääosin epäpuhtauksien määristä ja tyypeistä sekä veden käyttömääristä. Jos vedessä on esimerkiksi vain helposti suodattuvaa fluoridia eikä muuta, käyttökustannukset voivat olla niinkin alhaiset kuin 200 euroa. Jos laatu vaihtelee suuresti tai vedessä on runsaammin esimerkiksi rautaa tai muita suodattimia tukkivia ominaisuuksia, on käyttökustannuksia vaikeampaa arvioida. Tyypillisesti suurimillaankin ne pysyvät noin 600-700 eurossa, joka on kuukausitasolla muutamia kymmeniä euroja. Vähäisillä käyttömäärillä kustannus voi olla 300-400 euron luokkaa vuodessa.

*Summat ovat suuntaa antavia, ja perustuvat 3-4 hengen talouden ympärivuotiseen käyttöön. 

Mistä tunnistaa huonon tai epäpuhtaan kaivoveden?

Epäilyksen veden laadusta voi aiheuttaa veden paha taikka outo haju, maku tai väri.

Kaikkia epäpuhtauksia kuten esimerkiksi bakteereita, arseenia, fluoridia tai radonia ei voida havaita ilman vesianalyysia. Joten jos veden laatu mietityttää, suosittelemme ehdottomasti vesianalyysin tekoa. Vesianalyysi on ainut varma tapa selvittää veden juoma- ja käyttökelpoisuus.

Voiko kaivovedensuodattimet asentaa itse?

Suosittelemme käyttämään ammattimaista LVI- liikettä asennukseen. Kuitenkin kaikki suodattimemme ovat helposti asennettavia ja sisältävät yksityiskohtaiset käyttöohjeet.

Mihin suodattimet asennetaan?

Massa- ja linjasuodattimet asennetaan tavallisesti tekniseen tilaan, vesilinjassa kalvopainesäiliön jälkeen ennen jakotukkia. Isommat käänteisosmoosilaitteet mahtuvat monesti tekniseen tilaan, mutta niille saatetaan tehdä toisinaan oma laitekaappi tai -koppi kaivon yhteyteen.

Kompakti AQVA Smart EVO mahtuu tiskialtaan alla olevaan kaappiin, ja AQVA DUO pöytäsuodatin keittiön tasolle.

Paljonko tilaa suodatin vaatii?

Linjasuodattimet asennetaan tyypillisesti seinälle. Niiden leveys vaihtelee 30 - 80 senttimetrin välillä ja korkeus 50 - 80  senttimetrin välillä. 

Massasuodatin tarvitsee lattiapinta-alaa vain 35x60 senttimetriä. Laitteen korkeus on noin 1,2 metriä.

Käänteisosmoosilaitteet tarvitsevat lattiapinta-alaa noin 2 neliömetriä. Laitteet voivat kuitenkin mahtua pienempäänkin tilaan, sillä kaikki AQVAn laitteistot ovat modulaarisia ja suurilta osin seinälle asennettavia. Pienin käänteisosmoosilaitteemme, AQVA Smart EVO, mahtuu tiskiallaskaappiin.

Minulla on vuosia käytössä ollut suodatinlaite, joka ei enää toimi toivotusti. Kannattaako laite huoltaa vai vaihtaa uuteen?

AQVAlta hankittuihin laitteisiin löytyy aina varaosia ja suodattimia. Oikealla ylläpidolla laitteet toimivat luotettavasti tulevaisuudessakin. 

Mikäli laite on vanhempaa tekniikkaa, suosittelemme laitteen päivittämistä AQVAn nykyaikaiseen laitteistoon, joka on käytöltään edullisempi ja suodatusteholtaan huippuluokkaa. Tekniikka on vuosien saatossa muuttunut ja kehittynyt huomattavasti, sekä käyttökustannukset laskeneet.

Kokemuksia kaivoveden suodattamisesta

Referenssi kuva, kaivovedestä löytyi uraania

Kokemuksia

Vaikka juomavesi vaikuttaisi täysin puhtaalta, siinä voi silti olla hajuttomia, mauttomia ja värittömiä epäpuhtauksia. Kaivovesianalyysi paljasti Timo Lehtoselle, että hänen perheensä käyttämässä juomavedessä oli uraania moninkertaisesti yli sallittujen suositusarvojen.

Lue lisää

Nainen ja mies seisomassa talon edustalla kertomassa kaivovesianalyysista.

Kokemuksia

”Kaivoveden testaaminen on helppoa. Näytteen voi toimittaa postitse laboratorioon ja tulokset tulevat suoraan sähköpostiin”, kiittelee omakotitalonsa veden testauttanut Riku Uski. Kaivovesi tulisi tutkituttaa säännöllisesti, sillä sen laatu saattaa vaihdella kausittain.

Lue lisää

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeen tilaajana saat ensimmäisenä tiedon uutuuksista ja eduista sekä ajankohtaista tietoa.

Tietosuojaseloste