HUOMIO UUSI OSOITE

Puusepänkatu 2D, 00880 Helsinki

Hana ja vesitippa ikoni

Merivedestä juomavettä helposti

Meillä on valtavasti vettä. Sekä pohjavettä kaivoja varten että järvivettä, jota on perinteisesti käytetty muuhun kuin juomakelpoisen veden varmistamiseen mökeillä ja kiinteistöillä. Voiko näiden lisäksi merivedestä saada puhdistettua juoma- ja käyttövettä? Kyllä voi, sillä Itämeren vesi sopii erinomaisesti puhtaan, juomakelpoisen veden tuottamiseen AQVA-käänteisosmoosilaitteistoiden avulla. Meriveden suodattaminen juoma- ja käyttövedeksi on vaivatonta merivesisuodattimiemme avulla. 

Sijaitseeko kiinteistösi järven rannalla tai tuleeko mökille juomavesi kaivosta? Tutustu miten järvivedestä saa juomakelpoista vettä, ja miten voi varmistaa kaivoveden laadun.

Miksi valita meriveden suodatus?
 

vesipisara ikoni

Vaivaton

Meriveden suodattimet vaativat hyvin vähän kausihuoltoja, ja vähäiset huollot on helppoa tehdä itse. Huollot liittyvät lähinnä ajoittaiseen suodattimien vaihtoon, vesitankin pesuun ja laitteiston mahdolliseen talviteloille huolehtimiseen.

vesipisara ikoni

Kustannustehokas

Merivedelle sopivien suodattimiemme käyttökustannukset ovat alhaiset, suodattimet tarvitsee vaihtaa vain muutaman vuoden välein. Laitteisto tulee lähes aina edullisemmaksi kuin kaivon tekeminen, erityisesti saaristossa.

vesipisara ikoni

Luotettava

Laitteistomme ovat luotettavia ja kotimaista laatua. Ensiluokkainen tuotekehityksemme ja laboratoriomme takaavat turvalliset sekä testatut tuotteet. Lisäksi voit luottaa, että meiltä löydät aina vaihtosuodattimet myymiimme malleihin.


Aurinkoinen kesämökki meren rannalla

Kaivon poraaminen vai meriveden suodattaminen?

Tänä päivänä varsinkin saaristossa ja kiinteistöissä, jotka sijaitsevat välittömästi rannan läheisyydessä käytetään kaivon sijasta vedenpuhdistuslaitteistoja. Syy tähän on tehokkaiden ja tasalaatuisten vedensuodatustekniikoiden yleistyminen, ja niiden kustannustason madaltuminen kuluttajalle sopivaksi. Itse asiassa oman veden tuottaminen läheisestä vesistöstä AQVA-suodatuslaitteistolla on lähes aina edullisempaa kuin rengas- tai porakaivon tekeminen. Valmistuneen kaivon vesi tulee vielä tutkia, ettei se sisällä ihmiselle tai tekniikalle haitallisia ominaisuuksia. Mikäli haitallisia ominaisuuksia löytyy, tulee kaivovesi vielä suodattaa. Varsinkin rannikolla ja saaristossa meriveden pääsy porakaivoon on hyvin yleistä.

Merestä puhtaan veden tuottaminen omalla AQVA-laitteistolla on teknisesti huomattavasti yksinkertaisempaa kuin esimerkiksi kaivosta. Kaivosta suodattaminen onnistuu yhtä lailla ja tehokkaasti, mutta kaivoissa erilaisten epäpuhtaustyyppien kirjo on laajempi kuin meressä. Tällöin suodatinlaitteet saattavat olla kovemmalla rasituksella, tai alttiina kausittaisille ja vuotuisille vedenlaadun vaihteluille. Merestä suodatettaessa yleisin ja oikeastaan ainoa suodatustekniikan kannalta merkittävä epäpuhtaus suolan ja jokien laskuvesien lisäksi on humus eli luontoperäinen väri vedessä.

AQVA:n käänteisosmoosiin perustuvilla merivesisuodattimilla vesi tulee aina ja kaikilta osin puhtaaksi. Vedestä tulee täysin kirkasta ja hygieenista kuten esimerkiksi kaupunkivedestä – joiltain osin jopa puhtaampaa. Veden laatu pysyy korkeana, vaikka suodattimet kuluvatkin vuoden mittaan. Ainoastaan tuottonopeus voi hidastua hieman.

Merivesi juomavedeksi saaressa

Kotimainen merivesisuodatin on helppo asentaa

AQVA on toimittanut jo tuhansia suodatinlaitteita monenlaisiin mökkeihin ja kiinteistöihin ympäri Suomen. Iso osa tuotteistamme valmistetaan Suomessa, ja kaikki kokonaisuudet ovat omaa suunnitteluamme. Suunnittelumme perustuu kotimaiseen asiakastarpeeseen ja suomalaiseen vedenlaatuun. Tutustu tuotekehityksemme ja laboratoriomme toimintaan.

Suodatinlaitteistomme toimitetaan osakokonaisuuksina, jotka mahdollistavat asentamisen pieniin tai ahtaisiinkin tiloihin. Toisinaan laitteistolle saatetaan tehdä pieni laitekaappi esimerkiksi saunan takaseinää vasten tai mökin kuistin alle. Letku- ja putkiliitännät ovat suurelta osin ilman työkaluja liitettäviä pistoliittimiä. Osa liittimistä on perinteisiä kierreliitoksia, joiden tiivistäminen tehdään teflon putkiteipillä. Suosittelemme ottamaan suurempien laitteiden asennukseen avuksi LVI-liikkeen. Pienempiä laitteistojamme asennetaan monesti itse. Asentaminen onkin varsin yksinkertaista yksityiskohtaisten ohjeidemme avulla. 

AQVA:n laitteistojen kehityksessä on otettu huomioon yksinkertaisuus. Niistä on karsittu pois ylimääräinen automaatio, sillä suodattaminen on yksinkertaisimmillaan vain veden kulkua tarkasti valittujen suodatinyhdistelmien läpi. Minimaalinen automaation, venttiilien ja muiden liikkuvien osien määrä tekee laitteistoistamme erittäin toimintavarmoja, mikä on pitkien etäisyyksien Suomessa ensiarvoisen tärkeää.

Ikoni aallot

AQVA SAIMAA MINI

Tällä laitteella saat tuotettua juomaveden sekä riittävästi puhdasta sauna- ja pesuvettä esimerkiksi saunapadan täyttämiseen ja pesukoneelle.

AQVA SAIMAA MINI -merivesilaitteisto, 36L/h

1599,00 €

Tutustu

AQVA SAIMAA

Voidaan liittää kiinteistön vesijohtoverkkoon, jolloin puhdas vesi tulee kaikista vesipisteistä – aivan kuten kotona. Sopii muutaman hengen kohtuullisen aktiiviseen käyttöön.

AQVA SAIMAA -merivesilaitteisto, 185 L puhdasvesivarannolla, 36 L/H

3490,00 €

Tutustu

AQVA AHTI M

Sopii täysin varustellun kiinteistön ympärivuotiseen käyttöön. Saatavana kolmea eri kokoa, joista pieninkin on helposti laajennettavissa suuremmaksi tarpeiden muuttuessa.

AQVA AHTI M -merivesilaitteisto, 185 L puhdasvesivarannolla, 50-100 L/h

4960,00 €

Tutustu

Käänteisosmoosilaite juomaveden puhdistamiseen

Haluatko tutustua muihin vedensuodatus tuotteisiimme? Valikoimamme kattaa myös hana-, järvi- ja kaivovedensuodattimet, sekä niihin liittyvät tarvikkeet.

Tarjoamme varaosia, tarvikkeita ja vaihtosuodattimia kaikkiin myymiimme tuotteisiin sekä poistuneisiin malleihin.

Tutustu

Ikoni aallot

Miten merivesisuodatin toimii?

Ikoni numero yksi

Laitteisto toimii niin, että mereen viedään putki, jonka päähän laitetaan roskasihti. Esimerkiksi rautakaupasta saatava niin kutsuttu siniraita PEM -putki, jonka päässä oleva roskasihti estää keppien ja kalojen pääsyn putkeen. Putken pää ripustetaan poijusta tai laiturin nokasta keskiveteen. Nousu- ja laskuvesi on otettava huomioon siten, ettei imupää matalimmallakaan veden korkeudella uppoa pohjamutaan.

Ikoni numero kaksi

Putkea pitkin vesi tulee merivesipumpulle. Pumppu voi olla esimerkiksi rautakaupasta ostettu ruostumaton painevesiautomaatti, joka tuottaa minimissään 3 baarin paineen tai komposiittirakenteinen Scala1 tai Scala2 -painevesiautomaatti. Usein pumpuissa on painekytkin, josta painetta on mahdollista korottaa. Merivesipumpun jälkeen tapahtuu vielä uusi paineenkorotus erillisellä pumpulla. Paineen korotus vaaditaan suolan erotteluun puhdistusprosessissa.

HUOM! Myös nousukorkeus laitteistolle on otettava huomioon. 10 metrin nousu tarkoittaa noin 1 baarin paineenalenemaa. Jos nousukorkeutta on paljon, rakennetaan toisinaan rantaan pieni koppi, jonne sijoitetaan merivesipumppu. Näin pumppu saa helposti nostettua veden paineenkorotuspumpulle ja laitteistolle. 

Ikoni numero kolme

Laitteistolle tullessaan vesi johdetaan ensin esisuodattimiin. Esisuodatuksen jälkeen vesi johdetaan käänteisosmoosiin, jossa varsinainen puhdistaminen tapahtuu. Tämän jälkeen vesi kulkeutuu tankkiin, joka toimii välivarantona puhdistetulle vedelle. Tankista vesi otetaan jälkisuodatuksen läpi kiinteistön kulutukseen, josta se haarautuu kylmä- ja lämminvesilinjoihin.

AQVA käänteisosmoosilaitteistoissa on aina niin isot ja monivaiheiset esisuodattimet, ettei niitä tavallisesti tarvitse vaihtaa kuin kerran kaudessa, keväisin.

Numero neljä ikoni

Huollot joita laitteistolle tehdään ovat helppoja. Huoltotoimenpiteet ovat lähinnä suodattimien ajoittaista vaihtamista ja suodatinkuppien tai vesitankin pesemistä kerran kaudessa. Nämä ovat kaikki helposti toteutettavissa itse eivätkä vaadi suurta aikaa tai rahallista panostusta.

Esimerkkejä laitteiston asennuksesta
 

AQVA AHTI laitteisto asennettuna.

AQVA SAIMAA merivesilaitteisto asennettuna.

Meriveden suodattaminen talvella
 

Aallot ikoni

Kaikki laitteistot soveltuvat myös talvikäyttöön, kun otetaan jäätymisenesto huomioon. Imuputki järveen voidaan varustaa esimerkiksi saattolämmityskaapelilla, ja laitetila pakkasvahdilla tai pienellä sähkölämmittimellä. Mikäli ranta on alttiina aalloille tai ahtojäille voi olla hyvä rakentaa joko rantakaivo, tai johtaa imuputki mereen erillistä teräsputkea pitkin. Teräsputken päälle voidaan kasata kiviä, lohkareita tai maamassaa suojaamaan jäiden puristukselta. Meriveden suodatuslaitteistomme siis sopivat ympärivuotiseen käyttöön niin saaressa kuin mantereella!

Usein kysytyt kysymykset

Aallot ikoni

Kuinka usein suodatin tulee vaihtaa?

Laitteiston mitoitus on tehty niin, että mökkikäytössä osa suodattimista vaihdetaan vuosittain ja osa joka toinen vuosi. Käytännössä kuitenkin käyttömäärät ja raakaveden laatu ratkaisevat vaihtovälin. Jos vedessä on esimerkiksi runsaasti kiintoaineita tai sinilevää, saattavat edulliset esisuodattimet vaatia useampia vaihtokertoja. Suuremmissa AHTI-laitteistoissa vaihtoväliä arvioidaan kiinteistön kulutuksen mukaan.

Saako tuotteisiin varaosia ja vaihtosuodattimia tulevaisuudessa?

Kyllä saa. Valikoimastamme löydät nyt ja aina vaihtosuodattimet ja varaosat kaikkiin myymiimme sekä poistuneisiin tuotteisiin. Vaihtosuodattimet joita myymme ovat globaaleja vakiokokoja. 

Voiko merivesisuodattimen asentaa itse vai tarvitsenko avuksi LVI-liikkeen?

Suodattimen asennus on helppoa ja ohjeet ovat yksityiskohtaiset, mutta suosittelemme käyttämään asennukseen ammattimaisen LVI-liikkeen palveluja. Mikäli asennat laitteen itse, tulee ottaa huomioon laitteelle soveltuva asennuspaikka sekä asennusohjeet tarkasti. Asiakaspalvelumme auttaa mielellään kaikissa kysymyksissä!

Millaiset ovat merivesisuodattimen vuotuiset käyttökustannukset?

Käyttökustannukset ovat alhaiset, ja tyypilliset vuosittaiset käyttökustannukset syntyvät suodattimien vaihdosta. Esimerkiksi noin 50 000 litran vuotuisella käytöllä, vettä tuotettaessa merestä ulkosaaristossa, jossa humuspitoisuus on matala, voivat tyypilliset käyttökustannukset laitteisto riippuen olla 200 - 400€ luokkaa.

Kuitenkin on otettava huomioon luonnon vesien jatkuvat laatuvaihtelut ja etenkin kesäinen leväkasvustojen lisääntyminen, joilla voi olla suurtakin vaikutusta vaihtoväliin ja näin ollen myös käyttökustannuksiin, suuntaan tai toiseen. Käytännössä nämä tiedot tarkentuvat vasta ensimmäisten käyttökausien aikana.

Poistaako merivesisuodatin myös sinilevän?

Merivedensuodattimemme poistaa vedestä myös muuten vaikeasti poistettavissa olevat yhdisteet, kuten suolan, humuksen ja sinilevän (99,9%) myrkyt. Jos sinilevää on suuria määriä, erillinen esisuodatus voi olla tarpeellinen. Esisuodatus poistaa sinilevän näkyvän osan. Sinilevän tuottamat toksiinit eli myrkyt suodattuvat varsinaisessa puhdistusvaiheessa osmoosikalvolla, sillä osmoosikalvon läpi pääsee vain puhdas vesimolekyyli.

Jos meressä on runsaammin kiintoaineita tai sinilevää, saatetaan edullisin esisuodattimen ensimmäinen polypropeeni patruuna vaihtaa muutaman kerran vuodessa.

Paljonko laite vaatii tilaa?

Laitteistot vaativat pienen oman teknisen tilan, jonka tyypillinen lattia pinta-ala on noin 2 neliömetriä. Kuitenkin on hyvä ottaa huomioon suodattimen vaihtaminen, mikä on helpompaa, jos tilaa on enemmän. Itse laitteisto muodostuu komponenteista, joista suurin osa on tilaa säästäviä, seinälle asennettavia komponentteja.

Pienemmät ratkaisumme, kuten AQVA SAIMAA MINI, voidaan asentaa tiskialtaan alla olevaan kaappiin. 

Miksi AQVA laitteistot muodostuvat erillisistä komponenteista?

Erillisistä komponenteista muodostuva laite on helppo huoltaa, ja suodattimet vaihtaa. Mahdolliset huoltotoimenpiteet onnistuvat kätevästi, kun laitetta ei tarvitse purkaa osiin.

Toinen syy on kasaamisen helppous. Laitteiston kasaaminen on vaivatonta sillä, suurin osa liitoksista tapahtuu ilman työkaluja tehtävillä pistoliitoksilla, ja loput liitoksista ovat tavallisia LVI-kierreliittimiä.

Soveltuuko laitteisto porakaivoon, johon sekoittuu merivettä?

Kyllä soveltuu. On kuitenkin analysoitava kaivoveden laatu, sillä jos vedestä löytyy esimerkiksi voimakkaasti suodattimia tukkeuttavia epäpuhtauksia, kuten rautaa tai humusta, kannattaa vesi todennäköisesti ottaa kuitenkin merestä.

Lisäksi on otettava huomioon kaivon vedentuotto sillä etenkin saaristossa vedentuotto voi olla varsin pientä. Tällöin se ei sovellu käänteisosmoosilaitteistolle käytettäväksi. Teknisesti käänteisosmoosi tekee vedestä kuin vedestä aina puhdasta. Kuitenkin mahdollisesta runsaasta epäpuhtauksien määrästä johtuen, joutuisi suodattimia vaihtamaan useammin kuin merestä veden ottaessa.

Paljonko laitteisto käyttää sähköä?

Pumpun sähkönkulutukseen vaikuttaa veden lämpötila, suolapitoisuus sekä suodattimien käyttöaste. Lisäksi energiankulutukseen vaikuttaa mahdollinen kaivo-, meri- tai järvivesipumppu sekä jakelupumppu, joka käy ajoittain, kun vettä otetaan käyttöön. Esimerkiksi 500 W merivesipumppua käytettäessä voidaan arvioida sen energiatarpeeksi per 36 litraa vettä noin 180 Wh. Tällöin meriveripumppu ja paineenkorotuspumppu kuluttaisivat yhteensä noin 312 Wh energiaa 36 puhdasvesilitran tuottamiseksi.

Isommissa AHTI-laitteistoissa pumput ovat tehokkaampia, mutta vastaavasti tuottonopeus on suurempi. Eli sähkönkulutus voidaan arvioida vastaaksi kuin esimerkissä per/litra. 

Lue lisää meriveden suodattamisesta

Merivedestä juomakelpoista saaristossa

KOKEMUKSIA

Hyvää juomavettä merivedestä ison perheen tarpeisiin

Jan Bäckströmin, 63, mökillä suodatetaan merivedestä juomavettä ja käyttövettä. Aqvan käänteisosmoosilaitteen teho riittää hoitamaan isonkin porukan vedenkulutuksen.

Lue lisää

Meriveden suodatus saaristossa

KOKEMUKSIA

Juoma- ja käyttövesi saarimökille suoraan merestä

Marko Sandberg rakennutti itselleen hulppean mökin Nauvon saaristoon. Kaikilla mukavuuksilla olevan mökin juoma- ja käyttövesi otetaan suoraan merestä AQVA AHTI-käänteisosmoosilaitteistolla.

Lue lisää

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeen tilaajana saat ensimmäisenä tiedon uutuuksista ja eduista sekä ajankohtaista tietoa.

Tietosuojaseloste