HUOMIO UUSI OSOITE

Puusepänkatu 2D, 00880 Helsinki

Järvivedestä juomavettä helposti

Meillä on valtavasti vettä. Suolaista merivettä, pohjavettä kaivoja varten sekä järvivettä, jota on perinteisesti käytetty muuhun kuin juomakelpoisen veden varmistamiseen mökeillä ja kiinteistöillä. Voisiko järvivedestä kuitenkin saada puhdistettua juoma- ja käyttövettä? Kyllä saa, sillä AQVA:n tarjoamat käänteisosmoosilaitteistot sopivat erinomaisesti puhtaan, juomakelpoisen veden tuottamiseen mökillä tai kiinteistöllä. Järviveden suodattaminen juoma- ja käyttövedeksi on vaivatonta järvivesisuodattimiemme avulla.

Sijaitseeko kiinteistösi meren rannalla tai tuleeko mökille juomavesi kaivosta? Tutustu tästä meriveden suodattamiseen sekä kaivoveden laadun parantamiseen.

Miksi valita järviveden suodatus?

Helppous

Suodattamalla järviveden juomavedeksi, voit unohtaa mökille vesikanistereiden raahaamiseen ja vesipisteelle ajelun. Suodattamalla järvestä, joesta tai lammesta juomavesi ei pääse loppumaan!

Kustannustehokas

Järvivedelle sopivien suodattimiemme käyttökustannukset ovat alhaiset, sillä suodattimet tarvitsee vaihtaa vain kerran vuodessa. Pelkän juomaveden puhdistukseen sopivan laitteen saat jo hieman yli 200 euron hintaan.

Laadukas

Laitteistomme ovat luotettavia ja kotimaista laatua. Ensiluokkainen tuotekehityksemme ja laboratoriomme takaavat turvalliset sekä testatut tuotteet, jotka sopivat suomalaiseen asiakastarpeeseen ja vedenlaatuun.
Vesikanisterit mökillä

Puhdas juoma- ja käyttövesi helposti suoraan järvestä

Tänä päivänä kiinteistöissä, jotka sijaitsevat välittömästi rannan läheisyydessä on yleistynyt vedenpuhdistuslaitteistojen käyttö kaivon sijasta. Syy tähän on tehokkaiden ja tasalaatuisten vedensuodatustekniikoiden yleistyminen, ja niiden kustannustason madaltuminen kuluttajalle sopivaksi. Itse asiassa oman veden tuottaminen läheisestä vesistöstä AQVA-suodatuslaitteistolla on lähes aina edullisempaa kuin rengas- tai porakaivon tekeminen. Valmistuneen kaivon vesi tulee vielä tutkia, ettei se sisällä ihmiselle tai tekniikalle haitallisia ominaisuuksia. Mikäli haitallisia ominaisuuksia löytyy, tulee kaivovesi vielä suodattaa.

Järvestä, lammesta tai joesta puhtaan veden tuottaminen omalla AQVA-laitteistolla on teknisesti huomattavasti yksinkertaisempaa kuin esimerkiksi kaivosta. Kaivosta suodattaminen onnistuu yhtä lailla ja yhtä tehokkaasti, mutta kaivoissa erilaisten epäpuhtaustyyppien kirjo on laajempi kuin järvissä. Tämän takia suodatinlaitteet saattavat olla kovemmalla rasituksella tai alttiina kausittaisille ja vuotuisille vedenlaadun vaihteluille. Järvestä suodatettaessa yleisin ja oikeastaan ainoa suodatustekniikan kannalta merkittävä epäpuhtaus bakteereiden lisäksi on humus, eli luontoperäinen väri vedessä.

AQVA:n käänteisosmoosiin perustuvilla järvivesisuodattimilla vesi tulee aina ja kaikilta osin puhtaaksi. Vedestä tulee täysin kirkasta ja hygieenista kuten esimerkiksi kaupunkivedestä – joiltain osin jopa puhtaampaa. Veden laatu pysyy korkeana, vaikka suodattimet kuluvatkin vuoden mittaan. Ainoastaan tuottonopeus voi hidastua hieman.

Kotimainen järvivesisuodatin on helppo asentaa

AQVA on toimittanut jo tuhansia suodatinlaitteita monenlaisiin mökkeihin ja kiinteistöihin ympäri Suomen. Järviveden suodattimilla saat helposti niin juoma- kuin käyttövettä – oikea ratkaisu löytyy jokaiselle. Iso osa tuotteistamme valmistetaan Suomessa, ja kaikki kokonaisuudet ovat omaa suunnitteluamme. Suunnittelumme perustuu kotimaiseen asiakastarpeeseen ja suomalaiseen vedenlaatuun. Tutustu tuotekehityksemme ja laboratoriomme toimintaan.

Suodatinlaitteistomme toimitetaan osakokonaisuuksina, jotka mahdollistavat asentamisen pieniin tai ahtaisiinkin tiloihin. Toisinaan laitteistolle saatetaan tehdä pieni laitekaappi esimerkiksi saunan takaseinää vasten tai mökin kuistin alle. Letku- ja putkiliitännät ovat suurelta osin ilman työkaluja liitettäviä pistoliittimiä. Osa liittimistä on perinteisiä kierreliitoksia, joiden tiivistäminen tehdään teflon putkiteipillä. Asentaminen on siis varsin yksinkertaista yksityiskohtaisten ohjeidemme avulla.

AQVA:n laitteistojen kehityksessä on otettu huomioon yksinkertaisuus. Niistä on karsittu pois ylimääräinen automaatio, sillä suodattaminen on yksinkertaisimmillaan vain veden kulkua tarkasti valittujen suodatinyhdistelmien läpi. Minimaalinen automaation, venttiilien ja muiden liikkuvien osien määrä tekee laitteistoistamme erittäin toimintavarmoja, mikä on pitkien etäisyyksien Suomessa ensiarvoisen tärkeää.
Järvimaisema ilta-auringossa

Millaisia laitteistoja järvivedensuodattamiseen löytyy?
 

Suodatinlaitteisto valitaan veden käyttökohteen mukaan. Yksi suosituimpia tapoja on suodattaa pelkkä juomavesi kompaktilla AQVA Smart EVO:lla, joka mahtuu pieneenkin tilaan.

Väliviiva

Toinen vaihtoehto on suodattaa kaikki kiinteistön vesi täydelliseen vedenlaatuun, aivan kuten kotona. Tähän sopivat AQVA SAIMAA ja AQVA AHTI -laitteistomme.

Kolmantena vaihtoehtona on suodattaa juomavesi pienellä Smart EVO:lla, ja kohentaa käyttö- sekä pesuveden laatua erillisellä linjasuodattimella, joka asennetaan järvivesipumpun perään.

Ikoni aallot

AQVA Smart EVO

Yksi suosituimmista laitteistamme ja pienin järvivedensuodattimemme. Sopii pelkän juoma- ja ruokaveden puhdistamiseen.

AQVA Smart EVO, juomaveden puhdistamiseen 32L/h, 1,5 L säiliöllä

239,00 €

Tutustu

AQVA Smart MAX

Tällä laitteella saat tuotettua juomaveden sekä riittävästi puhdasta sauna- ja pesuvettä esimerkiksi saunapadan täyttämiseen ja pesukoneelle.

AQVA Smart MAX -käänteisosmoosipaketti, juoma- ja käyttöveden puhdistamiseen

955,00 €

Tutustu

Voidaan liittää kiinteistön vesijohtoverkkoon, jolloin puhdas vesi tulee kaikista vesipisteistä – aivan kuten kotona. Sopii muutaman hengen kohtuullisen aktiiviseen käyttöön.

AQVA SAIMAA -käänteisosmoosipaketti, juoma- ja käyttöveden puhdistamiseen

2750,00 €

Tutustu

AQVA AHTI M

Sopii täysin varustellun kiinteistön ympärivuotiseen käyttöön. Saatavana kolmea eri kokoa, joista pieninkin on helposti laajennettavissa suuremmaksi tarpeiden muuttuessa.

AQVA AHTI M -käänteisosmoosipaketti, juoma- ja käyttöveden puhdistamiseen, 150 L/h 

3790,00 €

Tutustu

Tällä laitteella saat tuotettua juomavettä yhdelle vesipisteelle sekä kohennettua käyttövedenlaatua 1-2 vesipisteessä, kuten saunapadassa.

AQVA Smart+ -paketti juoma- ja käyttöveden puhdistamiseen, L-koko

549,00 €

Tutustu

Linjasuodattimet järvivedelle

Järviveden kirkastamiseksi käyttö- ja pesuvedeksi, kuten pyykinpesuun tai kylpemiseen. Ei sovellu juomaveden puhdistukseen.

AQVA M / 10 tuumaa suodatinyhdistelmä, humus- rauta-mangaani

155,00 €

Tutustu

Ikoni aallot

Miten järvivesisuodatin toimii?

ikoni numero yksi

Laitteisto toimii niin, että järveen viedään putki, jonka päähän laitetaan roskasihti. Esimerkiksi rautakaupasta saatava niin kutsuttu siniraita PEM-putki, jonka päässä oleva roskasihti estää keppien ja kalojen pääsyn putkeen. Putken pää ripustetaan poijusta tai laiturin nokasta keskiveteen varmistaen ettei sen imupää uppoa pohjamutaan.

ikoni numero kaksi

Putkea pitkin vesi tulee järvivesipumpulle. Pumppu voi olla esimerkiksi rautakaupasta ostettu painevesiautomaatti tai komposiittirakenteinen Scala1 tai Scala2 -painevesiautomaatti. Suositeltu minimipaine on noin 3 baria, mutta mitä suurempi paine on, sitä nopeammin käänteisosmoosilaite tuottaa vettä. Usein pumpuissa on painekytkin, josta painetta on mahdollista korottaa.

HUOM! Myös nousukorkeus laitteistolle on otettava huomioon. 10 metrin nousu tarkoittaa noin 1 baarin paineenalenemaa.

ikoni numero kolme

Pumpulta vesi liitetään joko linjasuodattimeen, josta vesi tulee suoraan kiinteistön verkkoon. Jos kyseessä on käänteisosmoosilaitteisto, liitetään pumpulta tuleva vesi sen esisuodattimiin. Esisuodatuksen jälkeen vesi johdetaan käänteisosmoosiin, jossa varsinainen puhdistaminen tapahtuu. Puhdistamisen jälkeen vesi johdetaan tankkiin. Tankista vesi kulkee mahdollisen jälkisuodatuksen läpi kiinteistön kulutukseen, josta se haarautuu kylmä- ja lämminvesilinjoihin.

AQVA käänteisosmoosilaitteistoissa on aina niin isot ja monivaiheiset esisuodattimet, ettei niitä tavallisesti tarvitse vaihtaa kuin kerran kaudessa, keväisin.

ikoni numero neljä

Huollot joita laitteistolle tehdään ovat helppoja. Huoltotoimenpiteet ovat lähinnä suodattimien ajoittaista vaihtamista ja suodatinkuppien tai vesitankin pesemistä kerran kaudessa. Nämä ovat kaikki helposti toteutettavissa itse eivätkä vaadi suurta aikaa tai rahallista panostusta.

Esimerkkejä laitteistojen asennuksesta
 

järvivedenpuhdistuslaite asennettuna mökille

AHTI vedenpuhdistuslaite asennettuna mökille

Järviveden suodattaminen talvella?

Aallot ikoni

Kaikki laitteistot soveltuvat myös talvikäyttöön, kun otetaan jäätymisenesto huomioon. Imuputki järveen voidaan varustaa esimerkiksi saattolämmityskaapelilla ja laitetila pakkasvahdilla tai pienellä sähkölämmittimellä. Järviveden suodattamista voi siis tehdä vuoden ympäri!

Usein kysytyt kysymykset

Aallot ikoni

Kuinka usein suodatin tulee vaihtaa?

Laitteiston mitoitus on tehty niin, että mökkikäytössä osa suodattimista vaihdetaan vuosittain ja osa joka toinen vuosi. Käytännössä kuitenkin käyttömäärät ja raakaveden laatu ratkaisevat vaihtovälin. Jos vedessä on esimerkiksi runsaasti kiintoaineita tai sinilevää, saattavat edulliset esisuodattimet vaatia useampia vaihtokertoja. Suuremmissa AHTI-laitteistoissa vaihtoväliä arvioidaan kiinteistön kulutuksen mukaan.

Saako tuotteisiin varaosia ja vaihtosuodattimia tulevaisuudessa?

Kyllä saa. Valikoimastamme löydät nyt ja aina vaihtosuodattimet ja varaosat kaikkiin myymiimme sekä poistuneisiin tuotteisiin. Vaihtosuodattimet, joita myymme ovat globaaleja vakiokokoja.

Voiko järvivesisuodattimen asentaa itse vai tarvitsenko avuksi LVI-liikkeen?

Suodattimen asennus on helppoa ja ohjeet ovat yksityiskohtaiset, mutta suosittelemme käyttämään asennukseen ammattimaisen LVI-liikkeen palveluja. Mikäli asennat laitteen itse, tulee ottaa huomioon laitteelle soveltuva asennuspaikka sekä asennusohjeet tarkasti. Asiakaspalvelumme auttaa mielellään kaikissa kysymyksissä!

Millaiset ovat järvivesisuodattimen vuotuiset käyttökustannukset?

Käyttökustannukset ovat alhaiset, ja tyypilliset vuosittaiset käyttökustannukset syntyvät suodattimien vaihdosta. Esimerkiksi noin 50 000 litran vuotuisella käytöllä, vettä tuotettaessa merestä ulkosaaristossa, jossa humuspitoisuus on matala, voivat tyypilliset käyttökustannukset laitteisto riippuen olla 200 - 400€ luokkaa.

Kuitenkin on otettava huomioon luonnon vesien jatkuvat laatuvaihtelut ja etenkin kesäinen leväkasvustojen lisääntyminen, joilla voi olla suurtakin vaikutusta vaihtoväliin ja näin ollen myös käyttökustannuksiin, suuntaan tai toiseen. Käytännössä nämä tiedot tarkentuvat vasta ensimmäisten käyttökausien aikana.

Poistaako järivivesisuodatin myös sinilevän?

Järvivedensuodattimemme poistavat vedestä myös muuten vaikeasti poistettavissa olevat yhdisteet, kuten humuksen ja sinilevän (99,9%) myrkyt. Jos sinilevää on suuria määriä, erillinen esisuodatus voi olla tarpeellinen. Esisuodatus poistaa sinilevän näkyvän osan. Sinilevän tuottamat toksiinit eli myrkyt suodattuvat varsinaisessa puhdistusvaiheessa osmoosikalvolla, sillä osmoosikalvon läpi pääsee vain puhdas vesimolekyyli.

Jos järvessä on runsaammin kiintoaineita tai sinilevää, saatetaan edullisin esisuodattimen polypropeeni patruuna vaihtaa muutaman kerran vuodessa.

Paljonko laite vaatii tilaa?

Laitteistot vaativat pienen oman teknisen tilan, jonka tyypillinen lattia pinta-ala on noin 2 neliömetriä. Kuitenkin on hyvä ottaa huomioon suodattimen vaihtaminen, mikä on helpompaa, jos tilaa on enemmän. Itse laitteisto muodostuu komponenteista, joista suurin osa on tilaa säästäviä, seinälle asennettavia komponentteja.

Pienemmät ratkaisumme, kuten AQVA Smart EVO, voidaan asentaa tiskialtaan alla olevaan kaappiin.

Miksi AQVA laitteistot muodostuvat erillisistä komponenteista?

Erillisistä komponenteista muodostuva laite on helppo huoltaa, ja suodattimet vaihtaa. Mahdolliset huoltotoimenpiteet onnistuvat kätevästi, kun laitetta ei tarvitse purkaa osiin.

Toinen syy on kasaamisen helppous. Laitteiston kasaaminen on vaivatonta sillä, suurin osa liitoksista tapahtuu ilman työkaluja tehtävillä pistoliitoksilla, ja loput liitoksista ovat tavallisia LVI-kierreliittimiä.

Paljonko laite kuluttaa sähköä?

Ainut laitteistossa sähköä kuluttava osa on painevesiautomaatti. Esimerkiksi sadan puhtaan vesilitran tuottaminen kuluttaa sähköä arviolta 500 Wh.

Lue lisää järviveden suodattamisesta

Järvivesi suihkuvedeksi

Kokemuksia

Järvivedestä juomavettä mökille

Puhtaan juomaveden saaminen mökille voi joskus olla hankalaa. Jesse Rask ratkaisi pulman AQVA Finlandin käänteisosmoosilaitteistolla, joka puhdistaa läheisen järven vettä juomakäyttöön.

Lue lisää

Järvivesi juomavedeksi saaressa

Kokemuksia

Juomavesi saareen helposti ja edullisesti

Juomaveden kantaminen saaressa sijaitsevalle mökille on työlästä, ja siitä syntyy paljon roskaa. Tiia Söderholm sisaruksineen ratkaisi saarimökin juomavesipulmat AQVA PURE 2 -käänteisosmoosilaitteella. ”Tämä on mahtava keksintö! Uskomatonta. Oli vapauttava tunne, kun hanasta pystyi tuosta vain ottamaan juomavettä”, Söderholm sanoo.

Lue lisää

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeen tilaajana saat ensimmäisenä tiedon uutuuksista ja eduista sekä ajankohtaista tietoa.

Tietosuojaseloste