HUOMIO UUSI OSOITE

Puusepänkatu 2D, 00880 Helsinki


Mitä käänteisosmoosi tarkoittaa?

Käänteisosmoosi on yksinkertaistettuna mekaaninen vedensuodatustekniikka. Suodatustekniikassa suodatuskalvon seulakoko on niin pieni, että vain puhdas vesimolekyyli pääsee siitä läpi. Veteen liuenneet tai siinä olevat epäpuhtaudet eivät mahdu läpi kalvosta, vaan jäävät ikään kuin suodattimen ulkopinnalle. Suodattimen ulkopinnalta käänteisosmoosilaitteisto huuhtelee ne pois, mikä takaa sen ettei suodatin pääse tukkeutumaan liian nopeasti.

Millaisen veden puhdistkäänteisosmoosi sopii? Käänteisosmoosilaitteen tekniikka sopii kaiken tyyppisten vesien puhdistamiseen. Järvi-, meri-, kaivo- tai jokivesistä tulee kaikin puolin puhdasta, kirkasta ja juomakelpoista. Käänteisosmoosi suodattaa vedestä lähes kaiken, jopa 99,9 prosenttisesti. Esimerkiksi humus, suola, mangaani ja bakteerit suodattuvat käänteisosmoosin avulla. Vain tietyt kaasumaiset yhdisteet, kuten radon tai rikkivety pääsevät osittain läpi. Kuitenkin oikein suunniteltu laitteistokokonaisuus sisältää riittävän isot ja tarpeelliset esi- ja jälkisuodattimet, joihin myös kaasut jäävät. Valikoimastamme löytyvillä käänteisosmoosilaitteistoilla saat siis puhdistettua helposti veden kuin veden puhtaaksi.


Miksi puhdistaa vesi käänteisosmoosilaitteen avulla?

Tehokas vedenpuhdistaja

Käänteisosmoosilaitteet ovat kuluttajakäyttöön tarkoitetuista vedensuodattimista tehokkaimpia, sillä niiden läpi pääsee vain puhdas vesimolekyyli, ja epäpuhtaudet huuhtoutuvat pois. Ne siis suodattavat vedestä pois myös esimerkiksi sinilevää ja humusta, joiden suodattaminen on muuten haastavaa.

Sopii erityyppisiin vesistöihin

Käänteisosmoosilaitteen tekniikka sopii niin järvi-, meri-, kaivo- kuin jokivesille. Oikean suodatinyhdistelmän avulla vedestä voidaan suodattaa myös haastavat epäpuhtaudet. Ompa mökkisi siis järven rannalla tai ulkosaaristossa – käänteisosmoosilaite on ratkaisu vedenpuhdistukseen. 

Puhdas ja juomakelpoinen vesi

Käänteisosmoosilaite puhdistaa veden helposti ja luotettavasti tehden siitä aina kirkasta ja juomakelpoista. Vedestä voi tulla osin jopa puhtaampaa kuin kaupungissa. Käänteisosmoosilaitteella myös merivedestä voidaan tehdä täysin juomakelpoista.

Käänteisosmoosilaite keittiössä

AQVA:n käänteisosmoosi-laitteistot

AQVA:n käänteisosmoosilaitevalikoimasta löytyy usean eri kokoluokan laitteita aina pienistä juomavesilaitteista täysin varusteltujen kiinteistöjen kaiken talousveden tuottamiseen.

Kaikki laitteistokokonaisuudet sisältävät toiminnan kannalta oleelliset esisuodattimet, käänteisosmoosisuodatuksen, jälkimineralisoinnin ja jälkisuodatuksen. Jokainen suodatusvaihe on suunniteltu riittävän tehokkaaksi, jotta sillä pärjätään tarkoitettu ajanjakso ilman ennenaikaista suodattimen tukkeutumista ja vaihtotarvetta.

Suodattimien vaihtaminen on helppoa sekä nopeaa, ja se tehdään itse. Laitteet asennetaan avoimesti esimerkiksi seinäkiinnityksenä, minkä ansiosta suodatinkoteloihin pääsee helposti käsiksi, ja suodattimien vaihtaminen onnistuu näpärästi. Alta voit lukea tarkemmin suodattimien toiminnasta.

Käänteisosmoosilaite puhdistaa veden kaikilta osin puhtaaksi, kirkkaaksi ja juomakelpoiseksi. Lopputulos vastaa kaupunkivettä – joiltain osin jopa parempaa.

aalto kuvitus

piirroskuva käänteisosmoosin toiminnasta AQVA

1. Puhdistamaton raakavesi menee suodattimeen.

2. Paineistettu raakavesi menee osmoosikalvolle.

3. Puhdas vesi painuu osmoosikalvon lävitse.

4. Puhdas ja kirkas vesi tulee ulos suodattimen putkesta.

5. Suodattimen hylkäämät epäpuhtaudet huuhtoutuvat pois.

Käänteisosmoosilaitteen suodattimien toiminta

Suodattimien kokoonpano ja järjestys vaihtelevat hieman laitteiston käyttötarkoituksesta riippuen. Tavallisesti ensimmäisenä kuitenkin on mekaaninen suodatin, joka poistaa vedestä kiintoaineita ja sakkoja, jotka voisivat haitata seuraavia suodatusvaiheita.

Seuraavaksi vesi voi mennä esimerkiksi aktiivihiili-, ioninvaihto- tai polyfosfaatti-suodatuksen läpi. Suodattimien tarkoituksena on vähentää vedestä kaasumaisia yhdisteitä, hajuja tai joitain veteen liuenneita yhdisteitä, jotta vesi olisi mahdollisimman hyvälaatuista varsinaista osmoosipuhdistusta varten.

Kolmannessa vaiheessa vesi menee osmoosikalvolle, joka toimii varsinaisena vedenpuhdistus vaiheena. Suodattimen toiminta perustuu äärimmäisen tiukkaan mekaaniseen seulaan eli kalvoon, jonka läpi pääsee vain puhdas vesimolekyyli.

Osmoosikalvon jälkeen vesi menee joko vesitankkiin tai kalvopainesäiliöön, jotka toimivat puhdasvesivarantona. Puhdasvesivarantoa tarvitaan, koska puhdistustekniikka on melko hidas. Tämä tarkoittaa, että vesi tulee sellaista vauhtia, ettei se riitä suoravirtaamaan esimerkiksi suihkuille, tiskaamiseen tai kattilan täyttöön.

Vesisäiliöstä vesi kulkee vielä jälkimineralisoinnin ja -suodatuksen läpi. Näissä vaiheissa veden hyvät ominaisuudet palautetaan ja vesi hygienisoidaan. Tämä tarkoittaa sitä, että varmistetaan vesisäiliöstä otettavan veden hygieeninen ja tekninen laatu vastaamaan korkeimpia laatuvaatimuksia.

 

Suodattamisen jälkeinen tulos on raikas ja puhdas kaupunkivettä vastaava lopputulos – joiltain osin jopa parempikin. Menetelmä takaa aina kirkkaan, juomakelpoisen veden, jolla on hygieeninen laatu.

Mikä laite sopii minulle?

aalto kuvio ikoni

Meriveden suodattaminen

Haluatko suodattaa meriveden esimerkiksi saarimökin tai kiinteistön käyttöön? Tutustu meriveden suodattamisesta kertovaan sivuumme sekä merivedelle tarkoitettuihin tuotteisiin

Järviveden suodattaminen

Haluatko suodattaa järviveden juoma- ja käyttövedeksi esimerkiksi mökillä? Tutustu järviveden suodattamisesta kertovaan sivuumme sekä järvivedelle tarkoitettuihin tuotteisiin.

Kaivoveden suodattaminen

Mietitkö kaivoveden laatua tai tiedätkö tarvitsevasi ratkaisun kaivoveden suodattamiseen? Tutustu kaivoveden suodattamiseen sekä kaivovedelle tehtäviin vesianalyyseihin.

Usein kysytyt kysymykset

Aallot ikoni

Onko käänteisosmoosilaitteissa eroja?

Kyllä, laitteissa on suuriakin eroja. Perinteiset käänteisosmoosilaitteet voivat sisältää paljonkin tarpeetonta ja vikaherkkää automatiikkaa. AQVA:n käänteisosmoosilaitteet on kuitenkin suunniteltu tekniikaltaan mahdollisimman yksinkertaisiksi, ja kaikki tarpeeton tekniikka on karsittu pois. Tämä tekee laitteista äärimmäisen toimintavarmoja.

Voiko puhdistettu vesi loppua kesken?

Kyllä voi, jos hankitussa laitteessa on liian pieni kapasiteetti ja säiliö tarpeeseen nähden. Tästä syystä on tärkeää tutustua huolella hankintaan, ja valita tarpeisiin vastaava laite. AQVA:n valikoimasta löytyy niin juomaveden suodattamiseen kuin koko talouden juoma- ja käyttövesien suodattamiseen sopivia ratkaisuja.

Jos tulevaisuudessa kiinteistön tai mökin vedenkulutusmäärät lisääntyvät, ovat kaikki AQVA:n käänteisosmoosilaitteistot laajennettavissa vedentuottonopeutta tai säiliötä kasvattamalla. 

Mitä epäpuhtauksia käänteisosmoosilaite puhdistaa ja kuinka hyvin?

Tyypillisesti käänteisosmoosi suodattaa kaikkia veteen liuenneita epäpuhtauksia ja yhdisteitä, niiden tyypistä riippuen 85-99,9999 prosenttisesti. Kaasumaisia yhdisteitä kuten radonia ja rikkivetyä itse käänteisosmoosikalvo ei suodata, mutta näitä varten AQVA:n kaikissa käänteisosmoosilaitteissa on tehokkaat esi- ja jälkisuodattimet.

• bakteerit, virukset, kystat
• mangaani
• rauta
• uraani, arseeni, radon*
• sinilevä 99,9 %**
• fluoridi, kloridi
• humus
• haju - ja makuhaitat
• putkistoista irtoavat epäpuhtaudet
• hormoni-, antibiootti- ja lääkejäämät
• saasteet
• mikromuovi
• kellertävä tai ruskea väri
• kalkki
• Puhdistetun veden ORP -165mV***
• Puhdistetun veden pH 9,0 - 9,5***
• Puhdistetun veden TDS 33mg/l***

* Esisuodatin suodattaa kaasumaisia epäpuhtauksia. Jos niitä on suuria määriä, erillinen esisuodatus voi olla tarpeellinen.

** Jos sinilevää on suuria määriä, erillinen esisuodatus voi olla tarpeellinen. Esisuodatus poistaa sinilevän näkyvän osan. Sinilevän tuottamat toksiinit eli myrkyt suodattuvat varsinaisessa puhdistusvaiheessa osmoosikalvolla. Osmoosikalvon läpi pääsee vain puhdas vesimolekyyli.

*** Jälkisuodattimien käyttöasteella ja raakaveden laadulla on vaikutusta suuntaan ja toiseen, tavallisesti enintään 15%.

Minkälaisia vesiä käänteisosmoosilla voi suodattaa?

AQVA:n käänteisosmoosilaitteistoja löytyy kaiken tyyppisille vesille, kuten meri-, järvi- ja kaivovedelle. Myös kunnallisveden piirissä olevissa kodeissa on käänteisosmoosilaitteiden käyttö lisääntynyt.

Miksi käänteisosmoosilaitteisto sisältää aina jälkimineralisoinnin?

Tähän on kaksi syytä. Ensimmäinen on kiinteistö tekniikka, eteenkin isommissa laitteissa. Jälkimineralisointi nostaa veden alkaliteettia, jolloin se on sopiva kiinteistön putkille ja metalliosille. Myös kunnat ja kaupungit Suomessa alkalisoivat veden esimerkiksi kalkilla ennen veden vesijohtoverkostoon syöttämistä. Toinen syy on, että sopivasti alkalisoitu vesi on paremman makuista, raikasta ja sopii monien mielestä paremmin ihmiselle nautittavaksi.

Poistaako käänteisosmoosi sinilevän?

Käänteisosmoosilaitteemme poistavat vedestä myös muuten vaikeasti poistettavissa olevat yhdisteet, kuten suolan, humuksen ja sinilevän (99,9%) myrkyt. Jos sinilevää on suuria määriä, erillinen esisuodatus voi olla tarpeellinen. Esisuodatus poistaa sinilevän näkyvän osan. Sinilevän tuottamat toksiinit eli myrkyt suodattuvat varsinaisessa puhdistusvaiheessa osmoosikalvolla, sillä osmoosikalvon läpi pääsee vain puhdas vesimolekyyli.

Lue lisää käänteisosmoosilaitteiden kokemuksia

järvivedestä pesuvettä

KOKEMUKSIA

Järvivedestä juoma- ja pesuvesi mökille

Puhtaan juomaveden saaminen mökille voi joskus olla hankalaa. Jesse Rask ratkaisi pulman AQVA Finlandin käänteisosmoosilaitteistolla, joka puhdistaa läheisen järven vettä juomakäyttöön. 

Lue lisää

Merivedestä juomakelpoista

KOKEMUKSIA

Hyvää juomavettä merivedestä ison perheen tarpeisiin

Jan Bäckströmin mökillä juoma- ja käyttövesi suodatetaan merivedestä. AQVAn käänteisosmoosilaitteen teho riittää hoitamaan isonkin porukan vedenkulutuksen. ”Vesi ei ole kertaakaan päässyt loppumaan, vaikka meitä on usein seitsemän aikuista ja viisi lastenlasta lotraamassa.”

Lue lisää

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeen tilaajana saat ensimmäisenä tiedon uutuuksista ja eduista sekä ajankohtaista tietoa.

Tietosuojaseloste