HUOMIO UUSI OSOITE

Puusepänkatu 2D, 00880 Helsinki

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR, The General Data Protection Regulation), joka säätää EU:n kansalaisten oikeuksista tietosuojaan, sekä omien henkilötietojen luottamukselliseen käsittelyyn.

REKISTERINPITÄJÄ

Aqva Finland Oy (y-tunnus: 2351337-8), Puusepänkatu 2D, 00880 Helsinki, puh: 010 3215080

HENKILÖREKISTERIÄ HOITAVA HENKILÖ

Asiakaspalvelu (myynti@aqva.fi)

REKISTERIN NIMI

Asiakas- ja markkinointirekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterinpitäjä tarjoaa kotitalouksille veden puhdistus- ja suodatustuotteita sekä veden analyysipalveluita. Löydät tuote- ja palveluvalikoimastamme laadukkaita ratkaisuja kodin, mökin ja toimiston tarpeisiin.

Teollisuuden, terveydenhuollon ja julkisten tilojen tarpeisiin tarjoamme Suomen kattavimman valikoiman vesikalusteita sekä veden puhdistus- ja käsittelyratkaisuja. Meiltä saatte myös vesitestit ja -analyysit, asennukset ja huollot sekä teille parhaiten sopivan rahoitusvaihtoehdon. Asiakastoimeksiannot rekisteröidään toiminnanohjausjärjestelmään. Yksityisasiakkaat voivat hyödyntää verkkokauppaamme tilauksiin ja huoltokutsuihin. Tallennetut tiedot muodostavat henkilörekisterin. Rekisterinpitäjällä on myös käytössä markkinointityökalu.

Muodostuvien rekistereiden avulla todennetaan sopimusasiakkaiden tapahtumia, kehitetään asiakaspalvelutoimintaa, markkinoidaan tuotteita / palveluita ja hoidetaan rekisterinpitäjän kyseistä palvelua koskevia asiakassuhteita.

Sähköpostissa uutiskirjeitä lähetettäessä, pilvipalvelu kerää asiakkaan avaamista linkeistä tietoa järjestelmään. Näin voimme tehdä juuri sinulle yksilöllisemmän asiakaskokemuksen ja tarjoukset.

Henkilötietoja käsitellään vain siltä osin kuin se on tarpeellista rekistereiden käyttötarkoituksen kannalta. 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterit sisältävät uusasiakashankinnan-, markkinoinnin- ja sopimusasiakastietoja.

Jotka voivat olla:

 • Nimi
 • Osoite
 • Postitoimipaikka ja numero
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Yritys
 • Yrityksen Y-tunnus
 • Linkit, joita avattu
 • Kuinka kauan henkilö on sivulla ollut
 • Maksutiedot
 • Laitteen huoltotiedot

KÄYTTÄJÄNSEURANTA

Käytämme Leadoon käyttäjänseurantaa seurataksemme miten käyttäjämme liikkuvat nettisivuillamme ja yhdistämme tämän datan käyttäjän tietoihin, joita kerätään esim. chat interaktioiden kautta. Leadoo käyttää etag seurantaa, joka teknisesti eroaa keksipohjaisesta seurannasta, mutta johon pätee samat lainalaisuudet kuin evästeisiin. Tarkista Leadoo Marketing Technologies Oyn tietosuojakäytäntö (https://leadoo.com/privacy-policy/) tietääksesi enemmän siitä mitä järjestelmässä seurataan. GDPR mielessä me toimimme kontrollerina ja Leadoo datan prosessorina. Mikäli et halua että sinua seurataan voit tyhjentää selaimesi välimuistin. Lisätietoja siitä miten Leadoo toimii tarkista https://leadoo.com/privacy-policy-processor/

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterit sisältävät sopimusasiakkaalta saatuja kontaktitietoja. Asiakkaan kontaktitiedot päivitetään aina asiakkaan ilmoittaessa tai asiakas voi itse päivittää tietonsa verkkokaupan kautta. Näin rekisteri pysyy oikeellisena.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAINEN LUOVUTTAMINEN 

Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esim. viranomaisille, perintään tai muuhun vastaavanlaisiin käyttötarkoituksiin. Takuuhuoltojen henkilötiedot välitämme päämiehille tarpeen mukaan.

Asiakkaan maksaessa Svea Paymentsilla, hän toimittaa itse tiedot Svea Paymentsin palveluun. Mikäli käytät yrityksen verkkosivuilla Chat-palvelua, niin tiedot välittyvät kumppanillemme, joka hoitaa Chat-palvelua puolestamme.

SÄÄNNÖNMUKAISTEN TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään vain käsittelyn tarkoituksen edellyttämä aika tai niin kauan kuin laki rekisterinpitäjältä sitä edellyttää.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmät ovat palveluntarjoajan tuottamia tai pilvipalveluita. Tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttö on luottamuksellista ja käyttöoikeus on rajattu vain henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan omaaville henkilöille, jotka ovat rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvia ja joiden asema ja tehtävät edellyttävät käyttöoikeutta. Rekisterinpitäjän henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.

TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella on oikeus tarkastaa omat rekisterissä olevat tietonsa. Kirjallinen ja allekirjoitettu tai muulla luotettavalla tavalla varmennettu tarkastuspyyntö tulee toimittaa edellä mainitulle henkilörekisteriä hoitavalle taholle. Ennen luovutusta henkilön henkilöllisyys tarkastetaan kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta tai muulla luotettavalla menetelmällä. 

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA 

Jokaisella, joka havaitsee, että hänen rekisterissä olevat henkilötietonsa ovat virheellisiä, puutteellisia tai niitä on käsitelty rekisterin käyttötarkoituksen tai soveltuvan lainsäädännön vastaisesti, on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista, estämistä, rajoittamista tai poistamista. Muutoksen tai poiston voi tehdä itse verkkokaupan tilinhallinnan kautta tai vaatimus tulee esittää kirjallisesti tai sähköpostitse edellä mainitulle henkilörekisteriä hoitavalle taholle. Tarkastusvaatimus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Lisäksi on mahdollista hankkia tuotteitamme kirjautumatta asiakasrekisteriimme vierailemalla liikkeessämme.
 
Henkilöllä joka havaitsee, että hänen EU:n tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiaan on loukattu, on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille.

TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET

Rekisterinpitäjä kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Myös lainsäädäntö voi muuttua, joten tietosuojaselosteen sisältöön tulee tutustua säännöllisin väliajoin.

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeen tilaajana saat ensimmäisenä tiedon uutuuksista ja eduista sekä ajankohtaista tietoa.

Tietosuojaseloste