John Guest 1/4 tuumaa t-haara
CI530808W
3,90 €
John Guest 1/4 tuumaa t-haara
John Guest 1/4 tuumaa y-haara
John Guest 10 mm t-haara
PM0210E
3,90 €
John Guest 10 mm y-haara
PM2310E
5,90 €
John Guest 3/8 tuumaa t-haara
John Guest 1/2 tuumaa t-haara
John Guest 12 mm t-haara
PPM0212W
6,90 €
John Guest 6mm sulkuventtiili
PPMSV040606W
7,90 €
John Guest 8 mm sulkuventtiili
PPMSV040808W
7,90 €
John Guest 10mm sulkuventtiili
PPMSV041010W
8,90 €
John Guest 12 mm sulkuventtiili
PPMSV041212W
8,90 €
John Guest 1/4 tuumaa sulkuventtiili
John Guest 3/8 tuumaa sulkuventtiili