Uusimpien markkinatutkimusten mukaan paperipyyhkeiden valmistajat ovat menettäneet 873 miljoonaa dollaria vuosina 2012–2020 johtuen sähköisten käsienkuivainten suosion noususta. Energiatehokkaiden ja ekologisten käsienkuivainten tullessa vahvasti markkinoille paperipyyheteollisuus on esittänyt niistä harhaanjohtavia väitteitä. Kuitenkin pehmopaperiteollisuuden omienkin tutkimusten mukaan käsienkuivaajat ja paperipyyhkeet ovat yhtä hygieenisiä.


European Tissue Symposium (ETS) on Brysselissä toimiva ryhmä, joka puolustaa paperipyyheteollisuuden etuja. Sen jäseniä ovat muun muassa paperijättiläinen Kimberly-Clark ja SCA. Viime vuosina ryhmä on ollut huolissaan käsienkuivainten aiheuttamista tulonmenetyksistä. Tällä hetkellä se levittää harhaanjohtavaa tietoa käsienkuivaimista.

Vuodesta 2008 lähtien ETS on rahoittanut tutkimusta, jolla pyritään saamaan yleisö suhtautumaan epäluuloisesti käsienkuivaimiin. Esimerkiksi vuonna 2017 ETS:n verkkosivuilla julkaistiin suunnitelma, jonka tähtäimessä oli hyökätä sähköisten käsienkuivaajien kimppuun laajalle levitetyn mainoskampanjan avulla.

Tässä Leedsin yliopiston tilaamassa tutkimuksessa keskityttiin antibioottiresistenttien mikrobien leviämiseen. Tutkimus tehtiin kolmen sairaalan pesuhuoneissa Ranskassa, Italiassa ja Iso-Britanniassa. Vastuussa olevaa tutkijaa pyydettiin kuitenkin olemaan julkaisematta tuloksia ilman paperiteollisuuden toimijan, ETS:n, hyväksyntää. Lisäksi korostettiin sitä, että ETS:llä oli viimeinen sana siitä, kuinka tulokset esitettiin tutkimukseen osallistuville sairaaloille.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, ettei paperipyyhkeiden ja jet-käsienkuivaimien hygieniaeroista voida vetää mitään selkeää johtopäätelmää. Myös paperiteollisuutta edustavien SCA Hygiene Products ja Campden BRI:n vuonna 2013 tekemässä tutkimuksessa todettiin, että käsienkuivaajilla ei ole merkittävää vaikutusta wc-ilman bakteeritasoon verrattuna paperipyyhkeiden käyttöön.

Kuitenkin mediassa näkyy edelleen vääriä väitteitä käsikuivaimien hygieniasta – ja paperipyyhkeiden eduista puolestaan kehuja.

Kolmas esimerkki on vuodelta 2015, jolloin ETS palkkasi tutkijan University of Westminsterin yliopistosta. Koetta tehdessään tutkija upotti käsineisiin puetut kätensä liuokseen, jossa oli mikrobeja. Sen jälkeen hän laittoi kätensä välittömästi – pesemättä niitä ensin – käsienkuivaimeen. Tämän metodin perusteella tutkija veti johtopäätöksen, että paperipyyhkeet ovat hygieenisempiä. ETS maksoi Duo Media-mediatoimistolle Brysselissä yli 100 000 euroa tuloksen julkaisemisesta.

Yksityiskohtainen arviointi näistä kolmesta tutkimuksesta osoittaa, että normaaleissa olosuhteissa, mikrobitasolla ei ole merkittävää eroa, käytetäänkö käsienkuivaajia vai paperipyyhkeitä.


Tutustu arviointiin alla olevan linkin kautta:
Evaluation of 3 principal studies by the paper tissue industry
 

Facebook Twitter Instagram Pinterest Youtube