Tuotekoodi: LAB82

Hinta

118,00 €

sis. alv. 24.00 %

Varastossa


Vedenpuhdistuslaitteen seuranta-analyysi

Seuranta-analyysi, joka sisältää vedenpuhdistuslaitteen toiminnan varmistamisen kannalta olennaiset tutkimukset.

Sopii sekä kunnallisvesi-, merivesi-, makeavesi- että kaivovesilaitteistojen seurantaan.

Mikäli kaivovedessä on vain tietty tai tietyt epäpuhtaudet, joiden puhdistumistehoa halutaan seurata, suosittelemme tutkimaan vain sen, Omavalintaisella yksittäisanalyysilla, tuotekoodi LAB98.

Tuote sisältää kaksi näytteenottopakkausta: raakavedelle ja puhdistetulle vedelle sekä selkeät näytteenotto-ohjeet. Näytteet raakavedestä ja puhdistetusta vedestä otetaan lähes samanaikaisesti, jotta näyte olisi mahdollisimman edustava.

Näytteiden lähetys laboratorioon on ennalta maksettu.

Saat tulokset sähköpostiisi kahden viikon kuluessa näytteiden saapumisesta laboratorioon.

Analyysi sisältää seuraavat tutkittavat ominaisuudet:

  • COD (humus)
  • Haju
  • Kokonaisrauta
  • Mangaani
  • pH (emäksisyys/happamuus)
  • Sameus
  • Suolapitoisuus
  • Sähkönjohtavuus
  • TDS (liuenneiden kiintoaineiden kokonaismäärä)
  • Väriluku

Tutkimusseloste sisältää lausunnon, joka laaditaan sosiaali- ja terveysministeriön asettamien raja-arvojen mukaisesti. Lausunto perustuu veden tutkittaviin ominaisuuksiin.

Tuotekoodi: LAB82


Saat halutessasi tiedon vastauksesta myös suoraan sähköpostiisi
question

Hei, meillä on WatMan vedenpuhdistuslaitteisto. Mietin että olisiko tämä hyvä näytteenotto vaihtoehto kun näyte otetaan sekä raakavedesta että suodatetusta jolloin saadaan selville myös suodatuksen tehoa. Käyttövesi saadaan porakaivosta ja edellisen kerran (edellinen omistaja) vesi on tutkittu v. 2005 jolloin myös WatMan laitteisto on otettu käyttöön.

06.05.2020
answer

Hei, sillä edellisestä analyysistä alkaa olla aikaa ja vaikka kyse on porakaivosta, vaihtelee monesti niidenkin laatu kausittain ja vuosittain. Porakaivolle tässä tapauksessa suosittelemme LAB02 analyysiä ja mahdollisesti maantieteellisestä alueesta riippuen arseeni ja uraania erillistutkimuksena. Vanha suodatinlaitteisto on aikoinaan hankittu jonkin tietyn epäpuhtaustyypin poistmiseen tai vähentämiseen. Tästä syystä laitteiston jälkeinen analyysi olisi hyvä tehdä niiltä osin jota laitteen on tarkoitus puhdistaa, jotta voidaan nähdä vieläkö se toimii. Tällöin voisi riittää esimerkiksi LAB01, jos kyse olisi vaikka vain raudasta ja / tai mangaanista.

06.05.2020
question

Miksi on erikseen käänteisosmoosilaitteen seuranta-analyysi? Voiko veden tutkia laajalla kaivovesianalyysillä vaikka käänteisosmoosilaite on käytössä?

30.07.2019
answer

Hei, kiitos kysymyksestä. Mikäli teillä on käytössä käänteisomsoosilaite ja haluatte tarkistaa raakaveden laadun (esim porakaivolle) tai käänteisosmoosilaitteen puhdistaman veden laadun niin useimmiten LAB02, extralaajakaivovesianalyysi, sopii tähän tarkoitukseen hyvin. Seuranta-analyysi sisältää myös nitraatin, nitriitin, sinkin ja kadmiumin analyysin mutta ei sulfaatti-, kovuus-, kloridi-, flluoridi-, rauta- ja mangaanianalyysejä kuten LAB02. Yksittäisanalyysejä on myös saatavilla esim LAB98, uraani- ja arseenianalyysit. Mikäli vedessänne oli joku tietty epäpuhtaus jonka puhdistamista mietitte, ottakaa voitte kertoa siitä meille tarkemmin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen vesi@aqva.fi

01.08.2019