Perinteisesti on ajateltu, että huolellinen talousveden käsittely vesilaitoksella riittää takaamaan hyvälaatuisen ja turvallisen talousveden. Vesi kuitenkin kulkee pitkän matkan laitokselta jakeluverkostojen ja kiinteistöjen putkien läpi, jotka voivat oleellisesti muuttaa veden laatua.

Vesilaitos takaa toimittamansa talousveden laadun, niiltä osin mitä on määritetty tutkittavaksi, aina kiinteistön liitoskohtaan asti. Kiinteistön omien vesijohtojen laatu sekä käyttäjien tottumukset vaikuttavat hanasta tulevan veden laatuun. Esimerkiksi putkistossa seissyt vesi ei vastaa laadultaan vesilaitoksen puhdistamaa vettä.

Putkistoista irtoavien aineiden lisäksi on huomioitava, että perinteisellä vedenkäsittelyllä ei pystytä poistamaan kaikkia lääke- ja hormonijäämiä eikä mikromuoveja. Myös veden kanssa kosketuksissa olevista materiaaleista voi liueta haitallisia aineita. Myös putkistot alkavat olla osin vanhoja, jolloin niistä irtoaa erityyppisiä kiintoaineita ja sakkoja. Pelkästään tavallisella 10µm (1/100 osa millimetriä) kiintoainesuodattimella voidaan vedestä poistaa merkittävä määrä sakkoja: jo 300 litran jälkeen suodatin voi muuttua ruskeaksi.

Vedenpuhdistuslaitoksella vesiin myös lisätään erilaisia yhdisteitä, joilla muokataan happo-emästasapainoa tai halutaan estää mikrobiologisten kasvustojen syntyminen. Nämä epäpuhtaudet voidaan poistaa Aqvan suodatuslaitteilla.


Tuotteita moneen käyttötapaan ja -tarpeeseen

Hanaan kiinnitettävät suodattimet asennetaan hanan poresuuttimen tilalle sen kierteisiin. Näissä tuotteissa on valintakytkin, jolla voidaan valita tuleeko vesi puhdistettuna suodattimen läpi, vai puhdistamattomana tiskaamiseen ja vastaaviin tarpeisiin. Nämä tuotteet eivät vaadi putkitöitä ja ovat helppoja asentaa.

Tiskiallaskaappiin asennettavien suodattimien mukana tulee oma pieni hana, jonka kautta puhdistettu vesi otetaan juoma- ja ruokavesitarpeisiin. Vanha keittiöhana säilytetään muuhun käyttöön. Toinen vaihtoehto on asentaa uusi keittiöhana, jossa on omat vesikanavat puhdistetulle ja puhdistamattomalle vedelle sekä kuumalle ja kylmälle vedelle. Nämä tuotteet liitetään yleensä hanalle nousevaan kylmävesilinjaan, mukana tulevaan kolmitiehaaroitinta käyttäen tiskiallaskaapissa.

Kaiken käyttöveden suodattimet asennetaan tavallisesti heti vesimittarin jälkeiseen vesilinjaan, jolloin ne suojaavat kiinteistötekniikkaa ja toki puhdistavat vettä muiltakin osin. Kuitenkin jos kiinteistön omat putkistot ovat kovin vanhoja, on mahdollista että osa epäpuhtauksista syntyy siellä. Tällöin on hyvä varmistaa juoma- ja ruokaveden laatu vielä erillisellä suodattimella. 

Suihkuveden puhdistamiseen mm. kloorin ja muiden ihoa kuivattavien yhdisteiden osalta, löytyy suihkusekoittajan ja -letkun väliin kierrettävä AQVA suihkusuodatin sekä suihkupään tilalle asennettava AQVA suihkupääsuodatin. Parhaan tuloksen saavutat yhdistämällä molemmat suihkusuodattimet. 

Suodatinhakukoneella löydät helposti juuri tarpeisiisi sopivan vedensuodattimen.

Facebook Twitter Instagram Pinterest Youtube