Product code: LAB82

Price

118,00 €

inc. vat. 24.00 %

In store


 Maintenance analysis to follow overall preformance of water filter system.

Analysis is suitable for municipal-, seawater-, fresh water- and card card-body water systems follow-up. If there are only certain impurities in the water that need  to be monitored for cleaning, we recommend that you only take the individual analysis ie the Aqva product code: LAB98.

Product includes 2x water sample boxes for filtered and unfiltered water along with the following tests:

 • TDS
 • Salinity
 • pH
 • Nitrite
 • Nitrate
 • Choliform bacteria
 • E.coli bacteria
 • Organic matter (COD)
 • Total Iron
 • Kadmium
 • Lead
 • Zinch
 • Copper
 • Smell
 • Color
 • Opacity

For obtaining reliable sample please consult water experts. For in-line water filters: take the water water sample using the sample kit: LS-NAYTE

Product code: LAB82


If you want, you will get a notification about the answer to your question to your email address
question

Hei, meillä on WatMan vedenpuhdistuslaitteisto. Mietin että olisiko tämä hyvä näytteenotto vaihtoehto kun näyte otetaan sekä raakavedesta että suodatetusta jolloin saadaan selville myös suodatuksen tehoa. Käyttövesi saadaan porakaivosta ja edellisen kerran (edellinen omistaja) vesi on tutkittu v. 2005 jolloin myös WatMan laitteisto on otettu käyttöön.

06.05.2020
answer

Hei, sillä edellisestä analyysistä alkaa olla aikaa ja vaikka kyse on porakaivosta, vaihtelee monesti niidenkin laatu kausittain ja vuosittain. Porakaivolle tässä tapauksessa suosittelemme LAB02 analyysiä ja mahdollisesti maantieteellisestä alueesta riippuen arseeni ja uraania erillistutkimuksena. Vanha suodatinlaitteisto on aikoinaan hankittu jonkin tietyn epäpuhtaustyypin poistmiseen tai vähentämiseen. Tästä syystä laitteiston jälkeinen analyysi olisi hyvä tehdä niiltä osin jota laitteen on tarkoitus puhdistaa, jotta voidaan nähdä vieläkö se toimii. Tällöin voisi riittää esimerkiksi LAB01, jos kyse olisi vaikka vain raudasta ja / tai mangaanista.

06.05.2020
question

Miksi on erikseen käänteisosmoosilaitteen seuranta-analyysi? Voiko veden tutkia laajalla kaivovesianalyysillä vaikka käänteisosmoosilaite on käytössä?

30.07.2019
answer

Hei, kiitos kysymyksestä. Mikäli teillä on käytössä käänteisomsoosilaite ja haluatte tarkistaa raakaveden laadun (esim porakaivolle) tai käänteisosmoosilaitteen puhdistaman veden laadun niin useimmiten LAB02, extralaajakaivovesianalyysi, sopii tähän tarkoitukseen hyvin. Seuranta-analyysi sisältää myös nitraatin, nitriitin, sinkin ja kadmiumin analyysin mutta ei sulfaatti-, kovuus-, kloridi-, flluoridi-, rauta- ja mangaanianalyysejä kuten LAB02. Yksittäisanalyysejä on myös saatavilla esim LAB98, uraani- ja arseenianalyysit. Mikäli vedessänne oli joku tietty epäpuhtaus jonka puhdistamista mietitte, ottakaa voitte kertoa siitä meille tarkemmin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen vesi@aqva.fi

01.08.2019